Cipő, papucs nagykereskedés Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Feltételek: jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján https://www.angroshop.eu és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

Szolgáltató adatai:

Neve: Pedibed Bio S.R.L.

Székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye) :

537130 ,Joseni ,str.Principala , nr 626/B.

Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: pedibed@gmail.com

Cégjegyzékszáma: J19/197/2011

Adószáma: Ro28339989

www.angroshop.eu webáruházban történő vásárlás előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és feltétel nélkül elfogadja azokat. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, valamint semmilyen magatartási kódexre nem utal. E szerződés nyelve magyar.

Ön/Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi tájékoztató nyújt részletes információt. Kérjük, rendelését csak abban az esetben adja le, amennyiben az Adatvédelmi tájékoztató-ban fogaltakat elfogadja.

Jelen ÁSZF-ben nem részletezett, a webáruház használatával kapcsolatos információkat megtalálja a honlapon elérhető tájékoztatókban.

Amennyiben kérdése merülne fel webáruházunk működésével, a megrendelés, vagy a szállítás folyamatával kapcsolatban, Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken készséggel állunk rendelkezésére.

A webáruház üzemeltetője

A www.angroshop.eu papucsok és talpbetétek forgalmazással foglalkozó webáruház üzemeltetője:
Név:         Pedibed Bio SRL.
Székhely: 537130 ,Joseni, Str.Principala, Nr 626/B.
Levelezési cím:   537130 ,Joseni, Str.Principala, Nr 626/B.
Telefonszám: 0 74 826 5477
Email cím: pedibed@gmail.com
A weboldal használatba vételével ( www.angroshop.eu weboldalra történő látogatással) Ön/Vásárló elfogadja az itt található felhasználási feltételeket. A felhasználási feltételek nem ismerete nem mentesít az esetleges következmények alól.

Felhasználási feltételek

Felelősség
Vásárló a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A Vásárlók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.
Amennyiben a Vásárló a Webáruház felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
Szolgáltató és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Vásárló regisztrációját.
Szerzői jogok
A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak.
Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Vásárlója a Webáruház felületén, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.
A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.angroshop.eu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
A Szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások és a termékek ára

Női lábbelik, Férfi lábbelik ,talpbetétek .
A termékek mellett megjelenített vételár Román Lej-ben értendő nettó ár, mely nem tartalmazza a törvényben előírt általános forgalmi adót. A szállítás díját a feltüntetett vételárak nem tartalmazzák, ez a mennyiségtől és a választott fizetési módtól függően a rendelés végén adódik a vásárolt termék/termékek vételárához. Csomagolási költség nem kerül felszámításra.

RENDELÉS MENETE

Ön/Vásárló megrendelését leadhatja vásárlói regisztrációval. Alapvető adatok, úgy mint: név, szállítási és számlázási cím, e-mail cím, telefonszám megadása a megrendelés teljesíthetősége érdekében mindkét esetben kötelező. Telefonszám megadása kizárólag a megrendeléssel kapcsolatos információcsere szempontjából szükséges. (Személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi tájékoztató nyújt részletes információt.)
Segítségkérésre Ügyfélszolgálatunknál van lehetősége. A regisztrált adatok titokban tartásáért Ön/Vásárló a felelős.
Regisztrációját bármikor töröltetheti a pedibed@gmail.com e-mail címre küldött kéréssel. Rendelését többféleképpen is leadhatja. WEB SOPON keresztül kényelmesen megrendelheti a termékeket az Webshop oldalon. Az üzlethez való belépéshez egy rövid Regisztráció kötelező ,amivel igényelheti az Üzlethez való belépési jelszót. A jelszó be írása után ,beléphet az Üzletbe és megkezdheti a vásárlást. Válassza ki a megrendelni kívánt termékeket  ,válaszon méretet, darabszámot , majd kattintson a (KOSÁRBA TESZEM) gombra. A következő terméknél ugyanígy tovább. Ha elkészült a rendeléssel akkor folytassa a pénztár oldalon egy rövid regisztráció után, kattintson a (MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE) gombra és kész is a rendelés. Beérkezett megrendelését e-mail-ben visszaigazoljuk.

VAGY

Válassza ki a megrendelni kívánt termékeket a honlapunkról vagy a katalógusból, jegyezze le a termék kódját,méreteit és darabszámát, majd küldje el rendelését elérhetőségeink egyikére

e-mailen, vagy telefonon .

1.- e-mailben : pedibed@gmail.com

2.- telefonon : Tel. 074 826 5477

Beérkezett megrendelését e-mailben, vagy telefonon visszaigazoljuk.

Kérem rendeléskor tüntesse fel a termék kódszámát,méretét, és mennyiségét.

Nagykereskedelmi mennyiségnek legalább 1 karton számít ,ami 12 pár terméket tartalmaz a létező legkisebb mérettől a legnagyobbig.A termékekből nem kötelező méretsorokat (szériákat) vásárolni . Szabadon válogathat modelltől és mérettől függetlenül. Azt rendelheti amire szüksége van. A termékekből tudunk külön méreteket pótolni az árusítás során is. A minőségi anyagokból készült papucsok és talpbetétek között reméljük megtalálja Ön is a leginkább megfelelőt.

A termékek méretét és mennyiségét Ön határozza meg.

A továbbiakba szükségünk lenne :
-Cég adataira amire a számlát tudjuk kiállítani.
-Szállítási címre (ahova tudjuk küldeni a megrendelt árut).
-Kapcsolattartó(neve)
-Telefonszáma
-E-mail címe

Az angroshop.eu webáruházban történő megrendelés előtt felhívjuk figyelmét, hogy
– az egyes termékek adatlapján megjelenő fotók a különbözó eszközök, alkalmazások, beállítások, programok miatt eltérhetnek a valóságtól
– forgalmazott termékeink mennyisége folyamatosan változik. A megrendelések teljesíthetősége nagykereskedésünk raktárkészletétől függ. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a megrendelt terméket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsuk. Mindazonáltal előfordulhat, hogy a megrendelést legjobb szándékunk ellenére sem tudjuk teljesíteni. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, erről haladéktalanul tájékoztatást küldünk – Figyelem! Az angroshop webáruház rendelési folyamatának utolsó lépése a “MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” mezőre kattintás, mellyel megrendelése érvénybe lép, ezzel egyidejűleg fizetési kötelezettsége keletkezik. A választott áru(k) vételára és a szállítás költsége együttesen fizetendő.

Akciós termékek rendelése esetén kizárólag a készlet erejéig tudjuk fogadni a megrendelést. A készleten felüli rendeléseket nem áll módunkban teljesíteni abban az esetben sem, ha fenti weboldal készlet szerinti aktualizálása a megrendelés pillanatában még nem történt meg.

A rendelés beérkezéséről minden esetben, azonnali automatikus visszaigazoló e-mail érkezik regisztrált e-mail címére, mely tartalmazza a rendelés adatait, valamint, a megadott számlázási és szállítási adatokat. Ez az e-mail csupán arról tájékoztat, hogy a megrendelés beérkezett az Angroshop webáruházba. A visszaigazoló e-mail egyes esetekben a SPAM – levélszemét – mappába érkezhet. Amennyiben e visszaigazolás helyesen megadott, érvényes e-mail cím ellenére 48 órán belül nem érkezik meg, fogyasztóként mentesül az ajánlati kötöttség alól. Ha a kapott visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, kérjük azt jelezze azonnal Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Az e-mailben kapott visszaigazolással megrendelése érvénybe lép és létrejön a távollévők közti szerződés. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyre irányadónak tekinthető a PTK-ról szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, továbbá az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások bizonyos kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak. A szerződés a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik, mely a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szól, szem előtt tartva a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Azonban Ön/Vásárló kifejezetten elfogadja, hogy fenntartjuk a jogot a beérkezett megrendelések – nagykereskedésünk árukészletétől függő – részben, vagy teljes egészében történő visszautasítására. Részben történő teljesítésre kizárólag az Önnel/Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A rendelt termék/termékek esetleges készlethiányáról haladéktalanul e-mailben vagy telefonon értesítjük. Amennyiben a visszaigazoló e-mail megérkezését követő 24 órán belül (munkanap esetén) nem kap készlethiány értesítést, megrendelését elfogadtuk és a következő postázással (akár aznap) indítjuk.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

Ön/Vásárló a webáruházban leadott megrendelés végösszegét fizetheti:
Banki átutalás : Előre utalással a Pedibed Bio s.r.l. bankszámlájára (vagy direkt banki befizetéssel) mely esetekben a megrendelés visszaigazoló e-mailben kapott “Rendelés azonosító száma” az utalás Megjegyzés rovatában kötelezően feltüntetendő. E fizetési módot választva a rendelés kiszállítása a bankszámlán megjelenő jóváírás után történik. Az utalásra 7 nap áll rendelkezésre, ezt követően – jóváírás hiányában – a rendelést töröljük.
Amikor a pénz már látható a számlán akkor indítjuk a csomagot.
Utánvételes fizetési mód:
A fizetés az áru átvételekor történik, a fizetendő összeget a szállítónak kell átadni.

– Utánvétes fizetési módot : választva készpénzben, a csomag kézhezvételekor a futárnak. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor módjában áll kifizetni a rendelés végösszegét a futárnak.
A rendelt termékek vételárán és a szállítási díjon felül Önt/Vásárlót semmilyen plusz költség nem terheli.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A szállítás Románia és Magyarország területén eltérő határidővel történhet a távolságok miatt.
Az Ön által megrendelt árut mennyiségétől függően utánvéttel Postázzuk vagy kiszállítjuk,melynek költsége minket terhel .
A szállítási határidő min. 2 nap, max. 14 nap, a megrendelés visszaigazolásától számítva.
Telefonos megkeresés esetén, a megrendelés akár azonnal visszaigazolásra kerül.
Megrendelését a termék raktáron való rendelkezésre állásának megfelelően teljesítjük .
Ha az Ön által megrendelt áru a raktárkészletünkben nem áll rendelkezésre, akkor e-mailben ,vagy telefonon értesítjük.
Előfordulhat, hogy előre nem látható okok következtében a szállítás akadozik.(pl. az importált áru nem érkezik meg idejében), ebben az esetben azonnal értesítjük Önt a megadott címen ill. telefonszámon.
Ha a Fan curier futárszolgálat kézbesíti a csomagokat:-A csomagok kézbesítése munkanapokon 08:00-17:00 óra között történik. Ha ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű azt megadni, ahol biztosan át tudja venni a csomagot. Amennyiben a kézbesítő az áru átadását nem tudja teljesíteni, a következő munkanapon ismét megpróbálja. Az Fan curier futár kétszeri kézbesítést kísérel meg, (2 egymást követő munkanapon).
Az át nem vett csomagok szállítási költségeit Önre/Vásárlóra terheljük.

KEDVES PARTNEREINK
  • Az állványokért nem kell fizetni, kihelyezése a termékek forgalmazásáig tart. Kérésére összeállítunk termékeinkből olyan kezdő árukészletet, ami az eddigi tapasztalatainkon alapszik és a legkeresettebbek.
    Előre is köszönjük ha minket választ.

Tulajdonjog fenntartása

A rendelés végösszegének teljes kifizetéséig a termék a Pedibed Bio srl tulajdonában marad

Szavatossági igények érvényesítése

Felmerülő probléma esetén Ön/Vásárló a vásárláskor kapott számlával tud panaszt tenni és szavatossági igényét érvényesíteni.
Előzetes egyeztetés után a kifogásolt terméket vissza kell küldenie a Pedibed Bio SRL.
cimére: 537130 ,Joseni, Str.Principala, Nr 626/B.
Figyelem! A postai vagy egyéb módon történő termék visszaküldés költsége Önt/Vásárlót terheli, utánvéttel küldött csomagokat semmilyen esetben nem áll módunkban átvenni!

Bármilyen panasz esetén az pedibed@gmail.com (e-mail cím egyben írva, szünetek nélkül) címre küldött e-mailben tehet bejelentést. Postai úton a Pedibed Bio SRL.
cimére: 537130 ,Joseni, Str.Principala, Nr 626/B.. küldött levélben teheti ezt meg.

A jogérvényesítés lehetősége

Ha Ön/Vásárló kifogással él a termékkel vagy a szolgáltatással kapcsolatosan, bejelentést tehet a következő módok valamelyikén:
Név: Pedibed Bio SRL.
Levelezési cím: 537130 ,Joseni, Str.Principala, Nr 626/B.
Telefonszám: 0 74 826 5477
Email cím: pedibed@gmail.com
Az írásban (e-mailben, vagy postán) érkezett panaszt maximum 30 napon belül megválaszoljuk. A telefonon jelzett panaszra azonnali megoldást javaslunk. Ha erre nincs mód, kérjük a panasz írásbeli benyújtását. Kezelése fentiek szerint történik. Az eljárás az írásbeli panaszbenyújtásra vonatkozó szabályok szerint történik.

Ügyfélszolgálat

A rendelések feldolgozása és postára adása munkanapokon, hétfőtől-péntekig 9:30-12:00 óra között, vevőszolgálati feladatok ellátása munkanapokon 8:30-18:00 óra között történik. Hétvégén és Munkaszüneti napokon megrendeléseket nem dolgozunk fel. Ezen idő alatt beérkezett megrendelések feldolgozása a következő munkanapra esik.

Egyéb

Pedibed Bio SRL. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket és a webáruházban feltüntetett árakat módosítani. A módosítások a webáruházi felületen való közzététellel lépnek érvénybe és csak az érvénybe lépés után leadott megrendelésekre vonatkoznak.