Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján https://www.angroshop.eu és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

  1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Pedibed Bio S.R.L.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 537130 ,Joseni ,str.Principala , nr 626/B.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: pedibed@gmail.com

Cégjegyzékszáma: J19/197/2011

Adószáma: Ro28339989

www.angroshop.eu webáruházban történő vásárlás előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és feltétel nélkül elfogadja azokat. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, valamint semmilyen magatartási kódexre nem utal. E szerződés nyelve magyar.

Ön/Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi tájékoztató nyújt részletes információt. Kérjük, rendelését csak abban az esetben adja le, amennyiben az Adatvédelmi tájékoztató-ban fogaltakat elfogadja.

Jelen ÁSZF-ben nem részletezett, a webáruház használatával kapcsolatos információkat megtalálja a honlapon elérhető tájékoztatókban.

Amennyiben kérdése merülne fel webáruházunk működésével, a megrendelés, vagy a szállítás folyamatával kapcsolatban, Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken készséggel állunk rendelkezésére. 

A webáruház üzemeltetője

A www.angroshop.eu papucsok és talpbetétek forgalmazással foglalkozó webáruház üzemeltetője:
Név:         Pedibed Bio SRL.
Székhely: 537130 ,Joseni, Str.Principala, Nr 626/B.
Levelezési cím:   537130 ,Joseni, Str.Principala, Nr 626/B.
Telefonszám: 0 74 826 5477
Email cím: pedibed@gmail.com
A weboldal használatba vételével ( www.angroshop.eu weboldalra történő látogatással) Ön/Vásárló elfogadja az itt található felhasználási feltételeket. A felhasználási feltételek nem ismerete nem mentesít az esetleges következmények alól.

Felelősség
Vásárló a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A Vásárlók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.
Amennyiben a Vásárló a Webáruház felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
Szolgáltató és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Vásárló regisztrációját.
Szerzői jogok
A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak.
Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Vásárlója a Webáruház felületén, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.
A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.angroshop.eu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
A Szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások és a termékek ára

Női lábbelik, Férfi lábbelik ,talpbetétek .
A termékek mellett megjelenített vételár Román Lej-ben értendő nettó ár, mely nem tartalmazza a törvényben előírt általános forgalmi adót. A szállítás díját a feltüntetett vételárak nem tartalmazzák, ez a mennyiségtől és a választott fizetési módtól függően a rendelés végén adódik a vásárolt termék/termékek vételárához. Csomagolási költség nem kerül felszámításra.

RENDELÉS MENETE

Ön/Vásárló megrendelését leadhatja vásárlói regisztrációval. Alapvető adatok, úgy mint: név, szállítási és számlázási cím, e-mail cím, telefonszám megadása a megrendelés teljesíthetősége érdekében mindkét esetben kötelező. Telefonszám megadása kizárólag a megrendeléssel kapcsolatos információcsere szempontjából szükséges. (Személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi tájékoztató nyújt részletes információt.)
Segítségkérésre Ügyfélszolgálatunknál van lehetősége. A regisztrált adatok titokban tartásáért Ön/Vásárló a felelős.
Regisztrációját bármikor töröltetheti a pedibed@gmail.com e-mail címre küldött kéréssel.Rendelését többféleképpen is leadhatja. WEBSOPON keresztül kényelmesen megrendelheti a termékeket az Webshop oldalon. Az üzlethez való belépéshez egy rövid Regisztráció kötelező ,amivel igényelheti az Üzlethez való belépési jelszót. A jelszó be írása után ,beléphet az Üzletbe és megkezdheti a vásárlást.Válassza ki a megrendelni kívánt termékeket  ,válaszon méretet,darabszámot , majd kattintson a (KOSÁRBA TESZEM) gombra.A következő terméknén ugyanígy tovább.Ha elkészült a rendeléssel akkor folytassa a pénztár oldalon egy rövid regisztráció után,kattintson a (MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE) gombra és kész is a rendelés. Beérkezett megrendelését e-mail-ben visszaigazoljuk.

VAGY

Válassza ki a megrendelni kívánt termékeket a honlapunkról vagy a katalógusból, jegyezze le a termék kódját,méreteit és darabszámát, majd küldje el rendelését elérhetőségeink egyikére

e-mailen, vagy telefonon .

1.- e-mailben : pedibed@gmail.com

2.- telefonon : Tel. 074 826 5477

Beérkezett megrendelését e-mailben, vagy telefonon visszaigazoljuk.

Kérem rendeléskor tüntesse fel a termék kódszámát,méretét, és mennyiségét.

Nagykereskedelmi mennyiségnek legalább 1 karton számít ,ami 12 pár terméket tartalmaz a létező legkisebb mérettől a legnagyobbig.A termékekből nem kötelező méretsorokat (szériákat) vásárolni . Szabadon válogathat modelltől és mérettől függetlenül. Azt rendelheti amire szüksége van. A termékekből tudunk külön méreteket pótolni az árusítás során is. A minőségi anyagokból készült papucsok és talpbetétek között reméljük megtalálja Ön is a leginkább megfelelőt.

A termékek méretét és mennyiségét Ön határozza meg.

A továbbiakba szükségünk lenne :
-Cég adataira amire a számlát tudjuk kiállítani.
-Szállítási címre (ahova tudjuk küldeni a megrendelt árut).
-K